EHBO Twello - Duistervoorde

Hartveilig Wonen

Het college van B&W heeft besloten het landelijke concept ‘Hartveilig Wonen’ binnen de gemeente Voorst te gaan realiseren met als doel de gemeente daarmee
‘Hartveiliger’ te maken. Wilt u informatie over Hartveilig wonen, dan verwijzen wij u naar de website van Hartveilig wonen, www.hartveiligwonen.nl Op deze site kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Om de gemeente Voorst een hartveilige gemeente te maken, roepen we vrijwilligers op. Iedereen die een reanimatie- en AED-diploma heeft, kan zich aanmelden als vrijwilliger. Hoe meer vrijwilligers zich opgeven, hoe beter de dekking binnen de gemeente Voorst gerealiseerd kan worden.